Xem ngày đẹp chôn cất ma chay tháng 11 năm 2023

Bạn đang muốn chọn ra ngày đẹp nhất để tiến hành chôn cất cho người chết. Dưới đây là danh sách các ngày tốt chôn cất tháng 11 năm 2023 để bạn lựa chọn. Nhằm giúp bạn chọn ra ngày đẹp tiến hành chôn cất, an táng cho người mất.

Hướng dẫn xem ngày tốt chôn cất an táng theo tuổi

Chọn tháng, năm muốn xem ngày tốt chôn cất (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt chôn cất, an táng tháng 11 năm 2023

Dưới đây là danh sách các ngày tốt chôn cất tháng 11 năm 2023 để gia chủ lựa chọn. Sau khi đã chọn được ngày tốt chôn cất thì bạn lại phải tránh thêm những ngày: Trùng tang, Trùng phục, Tam tang, Thọ tử, Sát chủ, Sát chủ âm, Nguyệt phá, Thiên tặc, Thiên can, Hà khôi, Âm thố, Dương thố, Thố cấm.

Thứ Dương lịch Âm lịch Giờ tốt
Thứ Tư Dương lịch: 8/11/2023 Âm lịch: 25/9/2023
Ngày Canh Ngọ
Tháng Nhâm Tuất
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Bảy Dương lịch: 11/11/2023 Âm lịch: 28/9/2023
Ngày Quý Dậu
Tháng Nhâm Tuất
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Ba Dương lịch: 14/11/2023 Âm lịch: 2/10/2023
Ngày Bính Tý
Tháng Quý Hợi
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Hai Dương lịch: 20/11/2023 Âm lịch: 8/10/2023
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Quý Hợi
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Tư Dương lịch: 22/11/2023 Âm lịch: 10/10/2023
Ngày Giáp Thân
Tháng Quý Hợi
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Năm Dương lịch: 23/11/2023 Âm lịch: 11/10/2023
Ngày Ất Dậu
Tháng Quý Hợi
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Ba Dương lịch: 28/11/2023 Âm lịch: 16/10/2023
Ngày Canh Dần
Tháng Quý Hợi
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Năm Dương lịch: 30/11/2023 Âm lịch: 18/10/2023
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Quý Hợi
GiờDần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)

Danh sách các ngày tốt trên đây là tất cả các ngày tốt chôn cất trong tháng 11 năm 2023 để gia chủ lựa chọn. Để xem các ngày tốt chôn cất khác hãy chọn tháng, năm để xem.