Xem cân xương đoán số mệnh, xem lượng chỉ trong tử vi

Cân lượng đời người hay còn gọi là cân xương đoán số mệnh sang giàu của một người qua lượng chỉ. Nhằm biết được vận số của đời người qua thuật cân xương. Để nói lên cân lượng trong tử vi, từ đó biết được số phận mỗi người qua lượng chỉ có được.

Hãy chọn ngày giờ sinh để xem vận mệnh cuộc đời

Chọn giờ sinh

Chọn ngày tháng năm sinh (Dương lịch)

Ngày Tháng Năm sinh

Xem cân lượng tử vi

Phép cân xương tính số chính là sử dụng cách tính cân lượng chỉ trong tử vi để nói lên vận số. Thuật cân xương đoán số mệnh giúp nhận biết được số mệnh của người đó. Dựa vào cách chuyển đổi hoa giáp và số lượng chỉ dựa theo giờ sinh và ngày sinh. Mỗi lượng chỉ có được sẽ tương ứng với mức độ giàu nghèo của một người.

Cân xương đoán số xem lượng chỉ đời người nói lên vận số giàu nghèo
Cân xương đoán số xem lượng chỉ đời người nói lên vận số giàu nghèo

Xem cân xương tính số sẽ giúp bạn nắm rõ được vận số của đời người. Qua đó có thể áp dụng các thông tin về cân xương tính số có chính xác không đối với đời sống thường ngày.

Cách xem lượng chỉ

Dựa vào ngày sinh và giờ sinh, để áp dụng được phép cân xương. Những thông tin khi xem cân xương luôn được áp dụng vào các lượng chỉ. Tương ưng với lượng chỉ mà nói lên số mệnh.

Ngày tháng năm sinh

Cung cấp ngày tháng năm sinh sẽ giúp bạn biết được chính xác về thông tin tử vi của một người. Ngày sinh của bạn ngày hợp tuổi, ngày đẹp mọi việc sẽ được tốt đẹp dựa vào vận số.

Giờ sinh ra

Giờ sinh quyết định lớn đến vận số của một người. Dựa vào giờ sinh của một người sẽ giúp bạn biết được số mệnh của người  đó.

Dựa vào phép cần xương tính số xem số phận sang giàu trên đây. Nhằm giúp bạn biết được cân xương của đời người, mỗi phép cân xương sẽ nói lên được vận số của người đó. Ngoài ra, bạn có thể xem bói tử vi hàng ngày để biết được những việc nên làm và không nên làm. Nhằm đem lại may mắn và hanh thông.