Tuổi nam sinh 2005 và nam sinh 1999 có hợp làm ăn buôn bán?

Bạn đang muốn mở cửa hàng buôn bán kinh doanh, công ty... Cần xem người hợp tuổi để cùng bắt tay nhau chung vốn làm ăn đem lại lợi nhuận. Bạn muốn xem sự hợp khắc giữa nam tuổi Ất Dậu 2005 và nam tuổi Kỷ Mão 1999 có hợp làm ăn không? Xem xét giữa hai tuổi đó có nên làm ăn, kinh doanh, buôn bán cùng nhau hay không

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Ất Dậu và nam Kỷ Mão

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2005
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Tốn
Mộc
1999
Kỷ Mão
Thành Đầu Thổ
Khảm
Thủy

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Ất Dậu và nam Kỷ Mão

Dưới đây là sự đánh giá hợp khắc giữa nam tuổi Ất Dậu 2005 và nam tuổi Kỷ Mão 1999 là hợp khắc hay là tốt hay xấu. Thì sẽ xem xét dựa vào 5 tiêu chí là :Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Tuyền Trung ThủyThành Đầu ThổTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ẤtKỷTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
DậuMãoLục xung (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TốnKhảmSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MộcThủyTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Ất Dậu và nam Kỷ Mão

4
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Trên đây là kết quả của sự hợp khắc làm ăn giữa nam tuổi Ất Dậu 2005 và nam tuổi Kỷ Mão 1999. Hy vọng qua đánh giá này bạn đã biết tuổi 2 bạn hợp hay khắc trong công việc làm ăn, kết hôn.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: