Xem tử vi tuổi chồng Canh Thìn 2000 vợ Mậu Dần 1998

Bạn đang muốn xem tử vi tuổi vợ chồng hợp khắc chồng sinh năm 2000 vợ sinh năm 1998. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề. Từ đó xem xét tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thìn vợ Mậu Dần

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 2000 1998
Tuổi âm Canh Thìn Mậu Dần
Mệnh Bạch Lạp Kim Thành Đầu Thổ
Cung phi Ly Tốn
Thiên mệnh Hỏa Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thìn vợ Mậu Dần

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 2000 vợ 1998. Để biết tuổi hai vợ chồng bạn có sự hợp khắc gì.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Bạch Lạp KimThành Đầu ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhMậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThìnDầnBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
LyTốnThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
HỏaMộcTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Thìn vợ Mậu Dần

8
Tuổi hai vợ chồng bạn cực kỳ hợp nhau. Chúc mừng

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng Canh Thìn 2000 vợ 1998 Mậu Dần. Hi vọng bạn đã biết tuổi của hai vợ chồng bạn có sự hợp khắc hay tương sinh.