Xem tử vi tuổi chồng Canh Thân 1980 vợ Tân Dậu 1981

Bạn đang muốn xem tử vi tuổi vợ chồng hợp khắc chồng sinh năm 1980 vợ sinh năm 1981. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề. Từ đó xem xét tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thân vợ Tân Dậu

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1980 1981
Tuổi âm Canh Thân Tân Dậu
Mệnh Thạch Lựu Mộc Thạch Lựu Mộc
Cung phi Khôn Cấn
Thiên mệnh Thổ Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thân vợ Tân Dậu

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1980 vợ 1981. Để biết tuổi hai vợ chồng bạn có sự hợp khắc gì.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Thạch Lựu MộcThạch Lựu MộcBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhTânBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThânDậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KhônCấnSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThổThổBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Thân vợ Tân Dậu

6
Tuổi vợ chồng 2 bạn khá hợp nhau

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng Canh Thân 1980 vợ 1981 Tân Dậu. Hi vọng bạn đã biết tuổi của hai vợ chồng bạn có sự hợp khắc hay tương sinh.